Tannlege ved alle klinikkene/Styreleder

Telefon:
+47 918 88 222
E-post:
perhamre@hotmail.com

Tannlege Hamre ble utdannet ved Universitetet i Bergen i 1972. Halvparten av sin yrkeskarriere har han tilbragt i legemidellindustrien. Han er utdannet tannlege fra Universitetet i Bergen, bedriftsøkonom fra BI, og har tilleggsutdannelse i hypnose og korttids psykoterapi fra TBV i Gøteborg, og helseøkonomi fra Universitetet i Tromsø i samarbeide med NHS I Birmingham. Tannlege Per Hamre er godkjent til å utføre implantatprotetisk behandling med offentlig støtte. Han er også sertifisert for å bruke lystgass og intravenøs sedasjon.
http://www.perhamre.com

Artikkel: Mandibulær dekkprotese forankret på to implantater