Fyllinger

En av de mest brukte behandlingene mot karies (hull i tennene) er å legge inn en fylling i tannen. Det finnes flere typer reparasjoner av karies, deriblant kompositt, innlegg og krone. Amalgam er nå forbudt som tannfyllingsmateriale. Vi på Tannboden bruker kun tannfarget fyllingsmateriale.

Komposittfyllinger

Komposittfyllinger legger man som oftest i løpet av ett besøk. Kompositt har en stor fordel ved at det limes fast til tannen. Limet kan slippe eller svekkes da komposittfyllinger krymper litt. Ved små hull er risikoen for dette liten. Ved større hull kan en krone eller et innlegg være et bedre alternativ. Komposittfyllinger er tannfarget og dermed å foretrekke også ut fra utseende.

Innlegg

Innlegg er enten av gull, kompositt eller keram. Ved større skader er dette ofte å foretrekke. Ett innlegg fyller ut hullet og limes til tannen. Er tannsidene tynne kan innlegget lages slik at det forsterker tannen. Det må vanligvis legges i løpet av to tannlegebesøk. Innlegg lages av en tanntekniker på et tannteknisk laboratorium og er laget spesielt for din tann.

Gullinnlegg

Gullinnlegg er et av de mest holdbare og solide innlegget vi i dag har. Teknikken har eksistert lenge og det finnes mye forskning og erfaring om gullets kvalitet og levetid. Det brukes lite i dag.

Keram

Keram, eller porselensfylling, limes til tannen. Limingen er teknisk komplisert og keram er ikke alltid det beste alternativet. Fyllingen kan til gjengjeld gjøres svært naturtro. Da metoden er relativt ny er det ikke så mange vitenskapelige undersøkelser om keramer enda. Men mange tannleger melder om gode resultater med keramfyllinger.

Tannkrone

En krone brukes hvis store deler av din egen tannkronen er borte. Denne tres over tannstumpen som er igjen og holder sammen restene. En krone reduserer ofte faren for videre tap av tannen i fremtiden. En krone ble tidligere oftest laget med en kjerne av gull og et ytre lag av porselen. Dette gir høy styrke og et naturlig utseende. Med dagens moderne keramteknikker kan en krone også lages uten bruk av metall. Det er det vanligste.

Som du skjønner finnes det mange materialer å velge mellom. Våre tannleger i Brønnøysund, Mo i Rana, Mosjøen og Sandessjøen har kompetanse til å velge løsningen som passer best for deg.

Ta kontakt med et av våre kontorer for mer informasjon.