Kirurgi

Sykdomsprosesser i tennene kan spre seg til kjevebenet og resten av kroppen. I noen tilfeller kreves kirurgiske inngrep for å løse pasientens problemer.

De vanligste kirurgiske behandlingene er trekking av tenner, fjerning av ikke frembrutte visdomstenner og rotrester og isetting av implantater. Implantater er tannproteser som settes fast i kjeven.