Rotfylling (Endonti)

Tannens nerve (pulpa) er et hulrom i tannen som er fylt av celler, blod og nerver. Når pulpa sykner hen må den fjernes. Hvis ikke kommer det betennelse i rotspissen og i benet. Tannen trenger nå en rotfylling for å reddes. En betennelse i pulpa forsvinner ikke av seg selv.

Behandling av betennelse i pulpa

Det er tre alternativer for behandling. Å trekke tannen, en rotfylling, eller ikke å behandle den i det hele tatt.

Ingen behandling vil medføre en forverring og en påfølgende verkeperiode. Etter hvert vil pulpa og nerven i tannen dø. Overfølsomheten for varme og kulde og det meste av smerten vil da forsvinne. Før eller senere kan det bli nye smerter når betennelsen har gått ned rotkanalene og ut i tannbenet. Denne infeksjonen forsvinner heller ikke av seg selv. Tannen kan enda kanskje reddes med en rotfylling, men behandlingen vil ta lengre tid, og det er større fare for at denne blir mislykket
Man kan da i stedet velge å fjerne tannen. Verkingen vil da forsvinne. Noen tenner støtter seg på hverandre og når man fjerner en tann vil disse kunne tippe og flytte på seg. En protese, en bro eller et implantat kan da være en mulighet.

Smertefri rotfylling i Helgeland

Den vanligste behandlingen er derimot rotfylling. En rotfylling må vanligvis gjøres over flere besøk hos tannlegen. Etter å ha bedøvet tannen lager tannlegen et lite hull som han fjerner nerven og vevet i rotkanalen gjennom. Dette gjøres med en spesialfil. Rotkanalene fylles så igjen for å hindre at bakterier trenger inn og danner ny infeksjon senere. Hygienen er her viktig. Det er også viktig å få fjernet alt vevet. Det er derfor ofte nødvendig med flere behandlinger. Hvis tannen ellers er uskadet kan tannen tettes med en vanlig fylling. Som oftest er skaden så stor at en ny krone er nødvendig.

Mellom hver behandling tettes tannen med en provisorisk fylling. Dette for å holde tannen ren innvendig. Hvis hele eller deler av denne løsner må du straks ta kontakt med oss. Det samme gjelder om tannen føles høy når du biter sammen uten noe mat i munnen.

Etter en rotfylling kan tannen være øm å tygge på i noen uker. Dette vil med tiden avta. I noen tilfeller kan dette ta flere måneder. Ved senere tannlegebesøk vil vi kontrollere om rotfyllingen fungerer og er fri for komplikasjoner.

Om du tror du har behov for rotfylling, anbefaler vi at du kontakter et av våre tannlegekontorer i Brønnøysund, Mosjøen, Mo i Rana eller Sandnessjøen.