Tannlegeskrekk

De fleste liker ikke å gå til tannlegen, men graden av ulyst varierer sterkt. Noen greier å gjennomføre tannbehandling til tross for at de er redde, men mange greier det ikke. Når angsten er så sterk at man helt eller delvis unngår tannbehandling, kaller vi det odontofobi – eller tannlegeskrekk.

I Norge regner vi med at mellom fire-fem prosent av den voksne befolkning har odontofobi, og at de derfor aldri eller sjelden oppsøker tannlege. Det vil si cirka 50 000 mennesker av den voksne befolkning.

I de alvorligste tilfellene, innebærer tannlegeskrekk at en helt unngår tannbehandling. Det betyr at uansett smerter, problemer med spising, utseende eller annet – så oppsøkes ikke tannlege. Noen mennesker med tannlegeskrekk klarer å gå til tannlegen, men da under svært stor påkjenning. Enkelte pasienter er redd spesielle deler av tannbehandlingen, eks. boring, sprøyter, lukt eller lyd. Andre forteller at de ikke kan skille ut spesielle ting de er redd – de er redd hele situasjonen.

Vi på tannboden tar dette på alvor og skal gjøre vår del for at all tannbehandling skal innebære så liten belastning som mulig. Vi er sertifisert til bruk av lystgass (dinitrogenoksid) under behandlingen, samt intravenøs sedasjon. Tannlege Per Hamre har også utdannelse i hypnose og korttids psykoterapi fra Sverige.

God informasjon, samtale og  respekt for pasienten gjør at de aller fleste får gjennomført sin tannbehandling hos oss.

Se forøvrig lenkene nedenfor for mere informasjon om tannlegeskrekk og lystgass. Tannlegeskrekk – helsenett.no

Lystgass – Wikipedia