Generelt

Generelt

Aktuelle tema innen tannbehandling

Reduksjon i implantattakster

Fra 1.1.2017 er noen takster for implantatbehandling redusert.

Politisk slagsmål om Offentlig tannhelsetjeneste

Regjeringen har foreslått å flytte Offentlig Tannhelsetjeneste fra fylkeskommunene til kommunene, men ser ikke ut til å få det vedtatt.

Tenner inn i kroppen og trygdesystemet?

Foran stortingsvalg blir det ofte foreslått å gi bedre trygdedekning av tannbehandling. Men det forsvinner gjerne etter valget.

Tenner er en del av kroppen

Bakterier fra sykdomsprosesser i munnhulen kan gjenfinnes i ulike vev hos pasienter med en del kroniske lidelser. Det er et argument for regelmessig behandling og oppfølging.

Enkel tannregulering kan i noen tilfelle utføres i almenpraksis

En del enkel tannstillingskorreksjoner kan i noen tilfelle utføres i vanlig tannnlegepraksis