Trygdestønad

Det gis støndad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling utført av tannlege. Regelverket viser  til 15 punkter som utløser rett til stønad. Alle stønadene er knyttet til en diagnose. Det er derfor vanskelig å sammenlikne pasienter, de kan ha helt ulike diagnoser. Regelverket er ikke logisk eller konsekvent. Et problem i underkjeven kan gi god refusjon, tilsvarende i overkjeven kan gi ingen refusjon.

Etter folketrygdeloven paragraf 5-6 ytes det stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling utført av tannleger ved følgende tilstander/tilfeller.

 1. Sjelden medisinsk tilstand.
 2. Leppe-kjeve-ganespalte.
 3. Kreft i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen forøvrig.
 4. Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander.
 5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve.
 6. Periodontitt.
 7. Tannutviklingsforstyrrelser.
 8. Bittanomalier.
 9. Patologiske tap av tannsubstas ved attrisjon/erosjon.
 10. Hyposalivasjon.
 11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer.
 12. Tannskade ved godkjent yrkesskade.
 13. Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade.
 14. Manglende evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne.
 15. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven.

Den enkelte tannlege er ansvarlig for å vurdere hvorvidt en bruker har krav på stønad i medhold av folketrygdloven paragraf 5-6. Videre er tannlegen ansvarlig for at behandlingen er innenfor rammene av nødvendig og forsvarlig tannbehandling. Tannlegen må kunne dokumentere sine vurderinger, og pasientjournalen skal inneholde alle de opplysninger som er relevante og nødvendige, jfr. helsepersonellovgivningen med tilhørende forskrifter.

 Rundskriv I-8/2015: Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2016 gir en fullstendig oversikt over forskrifter og takster på dette området. Du kan laste ned hele dokumentet (PDF) nedenfor. 
Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling

Samme informasjon finner du på NAV sine sider under Helsetjenester, Behandling og undersøkelse, Tannlege (HTML). 
http://www.nav.no/