Klinikker

Tannboden har fire tannlegeklinikker på Helgeland, i Brønnøysund, Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Vi utfører en alle vanlige tannlegetjenester og har spesiell kompetanse på implantater og tannlegeskrekk (odontofobi). Vår klinikk i Mosjøen arbeider spesielt med odontofobi, tannlegeskrekk.

Ring oss for akutt hjelp hos Tannboden:

Felles for alle kontorene er at vi er opptatt av å stille opp når noen trenger hjelp eller har akutte problemer.

Enten det er på dagtid eller utenom vanlige åpningstider, kan du alltid ringe oss. Selv om vi ikke alltid har mulighet til hjelpe, kan vi kanskje henvise deg videre, skrive ut resept eller fortelle deg hva du kan gjøre. Vi hjelper deg om du har tannpine.

Eksperter på implantat og tannlegeskrekk

I Tannboden arbeider vi mye med implantater og er, oss bekjent, den eneste klinikken på Helgeland med egen kirurg. Vår kirurg opererer regelmessig på klinikkene i Brønnøysund, Mo i Rana og i Mosjøen. For tiden har vi avtale med spesialist i oralkirurgi Lars Bengt Alsen, som er sjef for Øre-Nese-Hals klinikken på sykehuset i Trollhättan i Sverige.

Vår klinikk i Mosjøen arbeider spesielt med tannlegeskrekk og forskjellige tilnærminger til dette.

Ta kontakt med oss i Tannboden om du har spørsmål.

Kontaktinformasjon til daglig leder og styreformann:

Gunn Beate Fjellseth er daglig leder ved alle Tannbodens klinikker. Hun er utdannet tannlegeassistent og leder våre avdelinger ved siden av hun deltar i noe pasientbehandling.  

Telefon: 41 52 67 21

gfjellseth@yahoo.no

Styreformann Per Hamre er tannlege og arbeider ved alle klinikkene. Tannlege Per Hamre er godkjent til å utføre implantatprotetisk behandling med offentlig støtte. Han er også sertifisert for å bruke lystgass og intravenøs sedasjon. Videre har han etterutdannelse i psykoterapi og korttids psykoterapi fra Universitetet i Gøteborg. Han er medlem i NOFOBI, Norsk Forening for Odontofobi.

Telefon: 918 88 222
perhamre@hotmail.com